Modtag sms'er

Opsæt sms-kampagner med betaling

Senest redigeret:

Da du skal oprette en kampagne til beskeder, der opkræver betaling, anbefaler vi, at du først tager et kig på, om du skal lave en keyword-ansøgning. Det kan muligvis spare dig for nogle af transaktionsomkostningerne.

Opret din kampagne

Først går du til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

1. Vælg et navn til din kampagne

Dernæst vælger du et navn til din kampagne. Navnet vil kun optræde på listen, som du finder under Campaigns og vil dermed ikke være synlig for donor.

SPA Merchant (9).png

2. Vælg type svarbesked

 Her vælger du, hvilken type svarbesked du ønsker at oprette under punktet Select service. Her vælger du Payment.

3. Indsæt din svartekst

I området Succesful reply message skriver du teksten, som skal sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Det lille tal i nederste hjørne af firkanten angiver, hvor mange karakterer du har brugt og dermed, hvor mange sms'er der bliver sendt afsted. Hver sms er delt op i 160 tegn, og du kan skrive et ubegrænset antal tegn.

SPA Merchant (8).png

 3.1. Indsæt variabler

Du har mulighed for at sætte forskellige variabler ind i din tekst.

 • [phone] - donors telefonnummer

 • [amount] beløbet på betalingen

 • [url] - den url som defineres nedenfor

 • [keyword] - dit valgte keyword

 • [channel] - din shortcode

3.2. Opret en URL

Ønsker du at indsætte en url i beskeden (eksempelvis til en formular) kan du indtaste den her. I selve tekstbeskeden indsætter du i så fald variablen: [url].

3.3. Send en test

Du har mulighed for at teste beskeden. Indtast dit telefonnummer og tryk Send test. Vær opmærksom på, at du ikke skal indtaste landekode (+45 eller 0045).

3.4. Forkort din URL

Dette felt kan du bruge, hvis du indsætter et link i din besked.

sms_campaign_message-shortenerservice.png
 • Do not shorten
  hvis ikke du ønsker, at linket skal forkortes
 • giiv.dk
  vises eksempelvis sådan https://giiv.dk/7w3u6g, hvor tegnene efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link
 • kortl.ink
  er i stil med ovenstående og forkorter det med tal og bogstaver: https://kortl.ink/r3eyr7 

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: URL with variable 

4. Indsæt din svartekst til fejlscenarium

I feltet Failed reply message kan du definere en tekst til en besked, som sendes tilbage, såfremt det ikke er muligt at opkræve en betaling. Dette sker, hvis donors telefonnummer ikke tillader overtakserede sms'er. Proceduren er præcis den samme som i punkt 4.

5. Besked til bekræftelse af afmelding af subscription/fast aftale (hvis din sms er af typen subscription)

6. Opret metadata

Ønsker du at tilknytte noget ekstra data til dit CRM-system, kan du tilføje metadata. 
Et eksempel på metadata kan være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2021
Det vil sige, at det er ekstra data, du har behov for at tilknytte og ikke donor vil kunne se.

sms_campaign_message-metadata.png

7. Tilknyt Keyword

Du kan knytte et af dine Keyword til din Campaign ved at klikke Add keyword og vælge fra listen og når det er valgt kan du se hvilket keyword en Campaign er tilknyttet.

SPA Merchant (5).png

8. Vælg transaktionstype

Sk_rmbillede_2022-05-30_kl._11.30.42.png

Dit valg af transaktionstype vil have indflydelse på den transaktionsomkostning, der er i forbindelse med dit keyword.

 • Donation for humanitarium purposes: Er donationen til et humanitært formål?
 • Donation for non-humanitarian purposes: Går donationen til et ikke humanitært formål?
 • Product with physical goods: Er det et fysisk produkt, der købes? Et medlemsskab er f.eks. et fysisk produkt
 • Product with digital services: Er dit produkt digitalt, som eksempelvis et musik, app, webservice m.m.

9. Vælg transaktionsindstillinger

Sk_rmbillede_2022-05-30_kl._11.31.09.png

 • Amount
  Det fulde beløb, der skal opkræves, skrives i dette felt.
 • VAT percentage
  Her angiver du, om beløbet indeholder moms eller ej. 
  Hvis I eksempelvis er fritaget for moms, skriver du 0. Hvis I betaler moms, skriver du 25.
  Skriv kun tal og ikke "%" i feltet.
 • Purpose accounting code 
  Her angiver du din formålskode, så du kan hjælpe din regnskabsafdeling med at identificere betalinger på de forskellige formål. Læs mere om det her.
 • Invoice text
  Denne tekst vil optræde på donors regning.
 • Tax deductible
  Hvis der sættes hak i denne, betyder det, at du ved en eksport, eller i dit CRM-system, kan se, om betalingen er fradragsberettiget. Det er ikke noget, som donor ser, medmindre dette skrives som en del af kvitteringen.

10. Opret din kampagne

Til sidst trykker du Create for at oprette kampagnen (eller Update, hvis du laver ændringer).

Hvis det er en ny kampagne og du ikke har valgt keyword ovenfor, skal du nu ind i dit keyword og vælge den pågældende kampagne. 
Dette er beskrevet i vores guide til reservation af nyt keyword

sms_campaign_message-create.png

God brug af besked som kampagne

En beskedkampagne kan være en god måde at få en giver/medlem til at komme ind på en speciel side. Det kunne eksempelvis være, at du ønsker, at nye medlemmer skal oprette sig, og i stedet for at kommunikere en lang URL-adresse, vil de via et keyword, lande på jeres specifikke side. 

Hvis I bruger Eniro til at forudfylde formularfelterne, vil de opleve at komme til en side, hvor der ermeget få felter der skal udfyldes. For at gøre dette kan variablen [phone] bruges.

Se følgende eksempel: 

"Tak fordi du ønsker at være medlem. Du kan færdiggøre din indmeldelse via dette link: https://JeresUrlAdresse.dk/meld-dig-ind?pre_phone=[phone]"

Har du ikke 'Telefonopslag' (ekstra tilvalg) men ønsker det til jeres formularer, kan du skrive til os for at høre om pris og mulighederne: support@onlinefundraising.dk 


Ofte stillede spørgsmål

 • Kan jeg bruge specialtegn?
  • Som udgangspunkt ja. Hvis der er nogle som du ikke kan bruge, vil du oppe i højre side vil du se en fejlmeddelelse som denne: Cannot contain unicode characters.
    
   ORG_-_Campagn_Fejlmeddelse.png
 • Oprettes der en contact?
  • Nej, kun ved en payment- eller subscription campaign, men du vil stadig kunne finde telefonnummeret i DataSet'et.