Modtag sms'er

Opsæt sms-kampagner til fast aftale

Senest redigeret:

Følg denne trin-for-trin guide for at oprette en kampagne til sms-beskeder, der opkræver betaling. Vi anbefaler, at du først tjekker, om du skal lave en keyword-ansøgning, da det muligvis kan spare dig for nogle af transaktionsomkostningerne.

Trin 1. Opret din kampagne

Først går du fra OnlineFundraisings hovedmenu til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign.

Trin 2. Navngiv kampagnen

Indtast et navn for din kampagne. Navnet vil kun være synligt for dig under Campaigns og vil ikke blive vist til donor.

sms_campaign_message.png

Trin 3. Vælg type svarbesked

Vælg Payment som din type svarbesked. 

Trin 4. Indsæt din svartekst

I feltet Succesful reply message skriver du den tekst, som skal sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Det lille tal i nederste hjørne af firkanten angiver, hvor mange tegn du har brugt og dermed hvor mange sms'er der bliver sendt afsted. Hver sms er delt op i 160 tegn, men du kan skrive et ubegrænset antal tegn.

sms_campaign_message-successful.png

4.1. Indsæt variabler

Du har mulighed for at sætte forskellige variabler ind i din tekst.
 • [phone] - donors telefonnummer

 • [amount] beløbet på betalingen

 • [url] - den url som defineres nedenfor

 • [keyword] - dit valgte keyword

 • [channel] - din shortcode

4.2. Opret en URL

Ønsker du at indsætte en url i beskeden (eksempelvis til en formular) kan du indtaste den her. I selve tekstbeskeden indsætter du i så fald variablen: [url].

4.3. Send en test

Du har mulighed for at teste beskeden. Indtast dit telefonnummer og tryk Send test. Vær opmærksom på, at du ikke skal indtaste landekode (+45 eller 0045).

4.4. Forkort din URL

Dette felt kan du bruge, hvis du indsætter et link i din besked.

sms_campaign_message-shortenerservice.png
 • Do not shorten: Linket forkortes ikke
 • giiv.dk: Forkorter linket til fx https://giiv.dk/7w3u6g, hvor tegnene efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link
 • kortl.ink: Forkorter linket som ovenstående – fx: https://kortl.ink/r3eyr7 

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: URL with variable 

Trin 5. Indsæt svartekst til fejlscenarium

I feltet Failed reply message kan du definere en tekst til en besked, som sendes tilbage, såfremt det ikke er muligt at opkræve en betaling. Det sker, hvis donors telefonnummer ikke tillader overtakserede sms'er. Proceduren er præcis den samme som i trin 4.

Trin 6. Tilføj metadata

Ønsker du at tilknytte noget ekstra data til dit CRM-system, kan du tilføje metadata. Et eksempel på metadata kan være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2021

Det vil sige, at det er ekstra data, du har behov for at tilknytte, og det er ikke noget, donor vil kunne se.

sms_campaign_message-metadata.png

Trin 7. Vælg transaktionstype

sms_campaign_subscription-transaction_type.png

Dit valg af transaktionstype vil have indflydelse på den transaktionsomkostning, der er i forbindelse med dit keyword.

 • Donation for humanitarium purposes: Donation til humanitært formål
 • Donation for non-humanitarian purposes: Donation til ikke-humanitært formål
 • Product with physical goods: Fysisk produkt, fx medlemsskab
 • Product with digital services: Digitalt produkt, fx musik, app, webservice

Trin 8. Vælg transaktionsindstillinger

sms_campaign_subscription-transactional_settings.png

Indstil parametrene for faste aftaler. 

 • Shared Agreement / Personal agreement name / Personal agreement description 
  Her vælger du hvilken aftale, der skal laves. Læs mere om agreements her.

 • Amount
  Angiv det fulde beløb, der skal opkræves. 

 • VAT percentage
  Angiv momsprocent. Hvis I er fritaget for moms, skriver du 0. Hvis I betaler moms, skriver du 25.
  Skriv kun tal og ikke "%" i feltet.

 • Purpose accounting code 
  Her angiver du din formålskode, så du kan hjælpe din regnskabsafdeling med at identificere betalinger på de forskellige formål.

 • Invoice text
  Skriv den tekst, der skal vises på medlemmets regning.

 • Tax deductible
   Hvis der sættes hak i denne, kan du i en eksport eller i dit CRM se, om betalingen er fradragsberettiget. Det er ikke noget donor ser (medmindre du skriver det som en del af kvitteringen).

 • Communication
  Vores kommunikation tillader, at du kan sende notifikationer ud ved opkrævning af en fast aftale.
  Læs mere under notifikationer om løbende opkrævninger.
 • Schedule
  Du indstiller hyppigheden af den faste aftale, og efterfølgende hvornår den skal starte under Schedule starts.
 • Repeat every
  Denne indstilling kan kun ændres, hvis Custom Schedule er valgt under Schedule. Ellers vil den automatisk blive sat til den 1. i  den måned, hvor aftalen er startet. 

  Med denne indstilling kan du angive, hvor mange måneder der skal gå, før aftalen skal fornyes. Sætter du den fx til 4, vil donoren blive opkrævet efter 4 måneder. Sætter du tallet til 6, og kombinerer det med indstillingen nedenfor, vil donoren blive opkrævet halvårligt på en specifik dag.

 • Repeat based on
  Denne indstilling giver mulighed for at vælge den specifikke dag og måned, hvor aftalen skal fornyes (eller opkræves, hvis det er længere ude i fremtiden).
  • Ønsker du fx en månedlig opkrævning, der starter d. 1. hver måned, vil opsætningen se sådan ud:
   Schedule: Monthly
   Repeat based on: 1 jan.
  • Har du valgt Custom, kan du fx lave en aftale, der bliver fornyet d. 15 hver anden måned med start i oktober. Dette eksempel vil opsættes på følgende måde:
   Repeat every: 2
   Repeat based on: 15th Oct.

 • Expires after
  Her kan du indsætte udløsdato på aftalen.

Trin 7. Opret din kampagne

Til sidst trykker du Create for at oprette kampagnen (eller Update, hvis du laver ændringer).

Hvis det er en ny kampagne, skal du nu ind i dit keyword og vælge den pågældende kampagne.  Det er beskrevet i guiden: Sådan reserverer du keywords og subkeywords

sms_campaign_message-create.png