Modtag sms'er

Opsæt sms-kampagner til fast aftale

Senest redigeret:

 Da du skal oprette en kampagner til beskeder, der opkræver betaling, anbefaler vi, at du først tager et kig på, om du skal lave en keyword-ansøgning. Det kan muligvis spare dig for nogle af transaktionsomkostningerne.

1. Opret din kampagne

Først går du til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

2. Vælg et navn til kampagnen

Dernæst vælger du et navn til din kampagne. Navnet vil kun optræde på listen, som du finder under Campaigns og vil dermed ikke være synlig for donor.

sms_campaign_message.png

3. Vælg type svarbesked

Efter du har givet din kampagne et navn, vælger du, hvilken type svarbesked du ønsker at oprette: Her vælger du Payment.

4. Indsæt din svartekst

I området Succesful reply message skriver du teksten, som skal sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Det lille tal i nederste hjørne af firkanten angiver, hvor mange karakterer du har brugt og dermed hvor mange sms'er der bliver sendt afsted. Hver sms er delt op i 160 tegn, men du kan skrive et ubegrænset antal tegn.

sms_campaign_message-successful.png
4.1. Indsæt variabler

Du har mulighed for at sætte forskellige variabler ind i din tekst.
 • [phone] - donors telefonnummer

 • [amount] beløbet på betalingen

 • [url] - den url som defineres nedenfor

 • [keyword] - dit valgte keyword

 • [channel] - din shortcode

4.2. Opret en URL

Ønsker du at indsætte en url i beskeden (eksempelvis til en formular) kan du indtaste den her. I selve tekstbeskeden indsætter du i så fald variablen: [url].

4.3. Send en test

Du har mulighed for at teste beskeden. Indtast dit telefonnummer og tryk Send test. Vær opmærksom på, at du ikke skal indtaste landekode (+45 eller 0045).

4.4. Forkort din URL

Dette felt kan du bruge, hvis du indsætter et link i din besked.

sms_campaign_message-shortenerservice.png
 • Do not shorten
  hvis ikke du ønsker, at linket skal forkortes
 • giiv.dk
  vises eksempelvis sådan https://giiv.dk/7w3u6g, hvor tegnene efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link
 • kortl.ink
  er i stil med ovenstående og forkorter det med tal og bogstaver: https://kortl.ink/r3eyr7 

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: URL with variable 

5. Indsæt din svartekst til fejlscenarium

 I feltet Failed reply message kan du definere en tekst til en besked, som sendes tilbage, såfremt det ikke er muligt at opkræve en betaling. Dette sker, hvis donors telefonnummer ikke tillader overtakserede sms'er. Proceduren er præcis den samme som i punkt 4.

6. Opret metadata

Ønsker du at tilknytte noget ekstra data til dit CRM-system, kan du tilføje metadata. 
Et eksempel på metadata kan være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2021
Det vil sige, at det er ekstra data, du har behov for at tilknytte og ikke donor vil kunne se.

sms_campaign_message-metadata.png
 7. Vælg transaktionstype
sms_campaign_subscription-transaction_type.png

Dit valg af transaktionstype vil have indflydelse på den transaktionsomkostning, der er i forbindelse med dit keyword.

 • Donation for humanitarium purposes: Er donationen til et humanitært formål?
 • Donation for non-humanitarian purposes: Går donationen til et ikke humanitært formål?
 • Product with physical goods: Er det et fysisk produkt, der købes? Et medlemsskab er f.eks. et fysisk produkt
 • Product with digital services: Er dit produkt digitalt, som eksempelvis et musik, app, webservice m.m.

8. Vælg transaktionsindstillinger

sms_campaign_subscription-transactional_settings.png

Her finder du de indstiller, du skal tage stilling til i forbindelse med en fast aftale.

 • Shared Agreement / Personal agreement name / Personal agreement description 
  Her vælger du hvilken aftale, der skal laves. Læs mere om shared og personal agreements her.

 • Amount
   Det fulde beløb, der skal opkræves, skrives i dette felt.

 • VAT percentage
  Her angiver du, om beløbet indeholder moms eller ej. 
  Hvis I er fritaget for moms, skriver du 0. Hvis I betaler moms, skriver du 25.
  Skriv kun tal og ikke "%" i feltet.

 • Purpose accounting code 
  Her angiver du din formålskode, så du kan hjælpe din regnskabsafdeling med at identificere betalinger på de forskellige formål. Læs mere om det i vores guide.

 • Invoice text
  Denne tekst vil optræde på medlemmets regning.'

 • Tax deductible
   Hvis der sættes hak i denne, betyder det, at du ved en eksport, eller i dit CRM-system, kan se, om betalingen er fradragsberettiget. Det er ikke noget, som donor ser, medmindre dette skrives som en del af kvitteringen.

 • Communication
  Vores kommunikation tillader, at du kan sende notifikationer ud ved opkrævning af en fast aftale.
  Læs mere under notifikationer om løbende opkrævninger.
 • Schedule
  Du indstiller hyppigheden af den faste aftale, og efterfølgende hvornår den skal starte under Schedule starts.
 • Repeat every
  Denne kan kun styres hvis Custom Schedule er valgt under Schedule. Ellers vil den automatisk blive sat til den 1. i  måneden, hvor aftalen er startet. 

  Du kan med denne indstilling angive, hvor mange måneder der skal gå efter aftalen er indgået til, at aftalen skal fornyes. Sætter du den f.eks. til 4, vil donor efter 4 måneder blive opkrævet et beløb. Sætter du eksempelvis tallet til 6, og kombinerer du det med nedenstående punkt, bliver donor opkrævet halvårligt på en specifik dag.

 • Repeat based on
  Denne indstilling giver mulighed for at vælge den dag og måned, hvor aftalen skal fornyes (eller opkræves, hvis det er længere ude i fremtiden).
  • Ønsker du f.eks. en månedlig opkrævning, der starter d. 1. hver måned, vil det se ud på følgende måned:
   Schedule: Monthly
   Repeat based on: 1 jan.
  • Har du valgt Custom, kan du f.eks. lave en aftale, der bliver fornyet d. 15 hver anden måned med start i oktober. Dette eksempel vil opstilles på denne måde:
   Repeat every: 2
   Repeat based on: 15th Oct.

 • Expires after
  Her kan du indsætte udløsdato på aftalen.

7. Opret din kampagne

Til sidst trykker du Create for at oprette kampagnen (eller Update, hvis du laver ændringer).

Hvis det er en ny kampagne, skal du nu ind i dit keyword og vælge den pågældende kampagne. 
Dette er beskrevet i vores guide til reservation af nyt keyword

sms_campaign_message-create.png