Formularbygger

Opsæt formål i din formular

Senest redigeret:

Når du skal definere, hvad formålet med en indbetaling er, skal du kigge under din relevante formular. Her finder du området Purposes, hvor du har mulighed for at indstille et eller flere formål.

Et formål kan være fikseret og skjult eller synligt i formularen – eller du kan gøre det muligt for kontakten selv at vælge, hvilket formål en indbetaling skal gå til.

Vil du gerne vide mere om, hvad featuren kan bruges til? Så læs vores introduktion til Purpose(s).

1. Navngiv dit formål

Det er en god idé at vælge navne, der giver mening både internt i organisation og eksternt – og så den bidrager til en god følelse hos donor. I stedet for generelle betegnelser som fx Donation anbefaler vi, at du beskriver formålet, fx Naturbeskyttelse. Så hjælper du donor med at associere til formålet med betalingen frem for betalingen i sig selv. 

Navngivning af formål.png

Name in form: Det navn, der vises i formularen. Ønsker du ikke at vise formålet for brugeren (fx fordi man kun kan melde sig ind som medlem i formularen, og ikke andet), skjuler du det under felt-indstillinger. Læs mere om felt-indstillinger her.

Personal agreement name: Det navn, der vises for brugeren i fx Betalingsservice eller MobilePay ved løbende træk. Ofte vil navnet i formularen og det personlige navn være det samme, men vær obs på at den sidste ofte vises udenfor kontekst. I eksemplet herover er navnet i formularen altså Medlemskab (bruger er på hjemmesiden), mens navnet på den personlige aftale er Dit OF medlemskab. Et andet eksempel kunne her være Naturbeskyttelse.

Personal agreement description: Supplerende tekst, der vises ved betalingen i fx Betalingsservice og MobilePay. Vær opmærksom på, at du også kan tilpasse den tekst, som vises ved efterfølgende Betalingsservice-træk under Communications. Bliv klogere på notifikationer for løbende opkrævning her.

2. Bogføring og regler for betalingen

Et andet vigtigt aspekt af Purpose er bogføring og de regler, som er tilknyttet betalingen. 

Bogføring og regler for betalingen.png

Payment rules: Her angiver du reglerne for betalingen. Nogle formål giver mulighed for skattefradrag, andre ikke. Ved at angive det under Purpose sikrer du, at alle betalinger falder i korrekt kategori og letter indberetningen til SKAT betydeligt. Vær derfor nøje med, hvornår du sætter fluebenet.

  1. Payments are tax deductible: Sætter du hak her, betyder det, at du via en eksport eller i dit CRM-system, kan se, at betalingen er fradragsberettiget. Det er ikke noget, donor ser medmindre det skrives som en del af kvitteringen. Læs mere om indberetning til SKAT her.
  2. Payments are required in dunning: Denne tjekboks skal sættes hak i, hvis der er et retskrav på betalingen. Sætter du flueben her, lukkes aftalen automatisk efter en periode, hvis der ikke kommer nye betalinger på aftalen.
    • For Betalingsservice gøres det efter efter 18 måneders inaktivitet.
    • For MobilePay Subscriptions gøres det efter 15 måneders inaktivitet. 
    • Betalinger med kort går igennem med det samme og kan derfor ikke afvises af donor/medlem. Af den årsag vil betalingsaftaler på kort ikke blive lukket automatisk, selvom betalinger er sat til påkrævet.

Default amount: Hvis der er et fast beløb, som ikke skal kunne ændres af donor, kan du definere beløbet under Default amount. Hvis du har mere end et beløb, eller hvis du ønsker at donor selv skal angive beløbet, efterlader du blot feltet tomt og definerer mulighederne i forbindelse med opsætning af formularen.

Accounting code: Den interne reference for bogføring. Du kan altså godt have forskellige purposes, som har samme bogføringskode – fx blot skelne mellem donation og medlemskab eller kontingent. Men her kan I også arbejde langt mere finmasket, så øremærkede midler får den kode, som passer til det pågældende projekt.

3. Sammenhængen mellem formål og efterfølgende kommunikation

Hvert formål (purpose) hænger uløseligt sammen med den efterfølgende kommunikation (communication) til betaler – både takkeside, bekræftelsesmails og eventuelle sms'er. Der er ikke et 1-1 sammenhæng mellem kommunikation og formål, forstået sådan at én kommunikation godt kan bruges på flere formål, men at et formål kun kan have én kommunikation tilknyttet. 

Du kan vælge at angive en landingsside under Succes landing page. Så sendes betaler over på den side, når betalingen er gennemført. Hvis kvitteringsscriptet er indsat på siden, vises On screen teksten fra den valgte communication. Bliv klogere på, hvordan du opsætter takkesider her.

Under Communication skal du vælge, hvilken kommunikation som skal tilknyttes dette formål. Husk at tilknytte en communication, inden du publicerer formularen.
Som beskrevet ovenfor giver flere purposes på samme formular mulighed for at differentiere budskabet, fordi hvert purpose har en tilknyttet communication. 

Du finder en introduktion til Kommunikation (Communications) her.

 

 

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt