Indledning

Sådan integrerer du til OnlineFundraising

Senest redigeret:

1. Indledning

I denne artikel sætter vi ord på hvordan en integration til OnlineFundraising overordnet kan se ud, og hvad man skal være særligt opmærksom på. Et udgangspunkt for valg af integrationsmodel er at se på data der findes – eller kommer til at findes – i OnlineFundraising. Alt efter hvor store datamængder din organisation opererer med, hvor meget I regner med at skalere op, og hvor hyppigt i behandler data, stiller det krav til hvad en integration skal kunne. Læs videre for at lære mere om:

  1. Skemalagt integration
  2. Eventbaseret integration (Fremhævet)
  3. Indlejring af OnlineFundraising
> Er du udvikler og er eller skal i gang med at kode en integration til OnlineFundraising? 
Så henviser vi direkte til vores API Dokumentation.

2. Hvornår skal man integrere?

Det er ikke et krav at have en integration til OnlineFundraising for at kunne bruge systemet. OnlineFundraising understøtter som standard at eksportere data i filformat, der understøtter processer som:

 • Bogføring af betalinger der er foretaget i et specifikt tidsrum
 • Indberetning til SKAT af betalinger der er fradragsberettigede
 • Ringeliste af telefonnumre, fx af kontakter som har indsendt en SMS til et specifikt keyword

Du kan læse mere om, hvordan man bruger OnlineFundraisings fileksport i vores support-guide.

Det man skal være opmærksom på, når man laver håndholdt eksport af data er, at fileksporten tager længere tid, jo mere data du forsøger at eksportere. Et andet opmærksomhedspunkt er at holde styr på hvilke data der allerede er blevet behandlet. Du bør derfor tænke i baner af hvordan dette styres internt i jeres organisation – og vigtigst af alt, hvornår en proces ikke bør håndholdes længere og i stedet varetages via en integration.

3. Mød vores integrationspartnere

OnlineFundraising-teamet hjælper gerne med at facilitere dialogen med din organisations integrationspartner. Læs mere om vores eksisterende integrationspartnere og integrationer til OnlineFundraising her.

4. Forudsætninger

Integration til OnlineFundraising kræver en grundlæggende forståelse for OnlineFundraisings datamodel og API overblikket. Hvis du er udvikler, så læs venligst denne artikel, inden du fortsætter. Hvis ikke er udvikler kan du springe forudsætningerne over.

5. Integrationsmodeller

5.1. Skemalagt integration

En model er at hente data fra OnlineFundraising regelmæssigt. OnlineFundraisings API understøtter at lave forespørgsler, hvor man henter klumper af data i bestemte tidsintervaller, fx hver nat. Det er muligt at afgrænse forespørgslen, fx sådan så man kun får poster der er oprettet i et specifikt tidsrum.

Denne model kan være brugbar, hvis der ikke er behov for at hente data hyppigt. Det kan eksempelvis være at data skal repræsenteres af at dashboard eller en rapport, hvor det er tilstrækkeligt at data bliver genopfrisket en gang i døgnet eller efter behov.

Når man vælger denne fremgangsmåde, så er det vigtigt at være opmærksom på:

 • Skalering af integrationen. En forespørgsel kan hente maksimalt 100 poster ad gangen, så integrationen bør understøtte pagination (hent de næste 100 poster). Antallet af forespørgsler kan hurtigt løbe op.
 • Styring af hvilke data der er blevet behandlet. Det kan især være en udfordring at identificere poster der er blevet ændret siden de først blev behandlet, så overvej brugsscenariet. Overvej også hvordan integrationen skal håndtere at en forespørgsel fejler eller går i stå undervejs.

Denne integrationsmodel kan behandle middelstore mængder data, og dertil kan det gå hen og blive en udfordring at skalere op hvis hyppighedsbehovet ændrer sig.

5.2. Eventbaseret integration

OnlineFundraising understøtter at sende webhooks ud, når der sker et event (en hændelse) i OnlineFundraising. Et event kan for eksempel være, at en aftale bliver opdateret eller at en betaling fejler. Se en oversigt over alle event typer her.

Integrationen behøver således kun at kalde API’et når det er relevant og for den eller de poster det er relevant. Det muliggør at lave en integration hvor data behandles løbende. OnlineFundraising anbefaler denne integrationsmodel.

Denne integrationsmodel er især brugbar, hvis din organisation har behov for at reagere på en hændelser der er registreret i OnlineFundraising, for eksempel ved at starte et marketing automation flow, ringe til kontaktpersonen eller sende personlig kommunikation ud - alt sammen fra et eksternt system.

Opmærksomhedspunkter for denne type integration:

 • Styring af hvilke webhooks der er blevet behandlet. Overvej også hvordan integrationen skal håndtere at behandling af en webhook fejler.
 • Webhooks sendes asynkront. Rækkefølgen hvormed webhooks sendes ud er derfor ikke altid i overensstemmelse med, hvilken rækkefølge hændelserne er fundet sted. Med andre ord kan du godt modtage opdatering af en kontaktperson (Contact), inden du modtager oprettelsen, hvilket integrationen bør tage højde for.
 • Skalering af integrationen. Webhooks sendes ud løbende, og der vil være tidspunkter hvor der sendes flere webhooks end andre. Hvis en webhook ikke kan leveres, så forsøger OnlineFundraising at sende den igen af et par omgange. Integrationen bør altså kunne håndtere udsving i antallet af webhooks.

Det er desuden muligt at få leveret webhooks med tilbagevirkende kraft.

5.3. Indlejring af OnlineFundraising

Det er muligt at indlejre iframes der kigger ind  på en specifik post i OnlineFundraising, fx en kontaktperson eller en betalingsaftale. En sådan iframe kan fx indlejres i et CRM-system. Fordelen ved at indlejre en iframe er, at brugeren af det eksterne system kan se og rette data direkte i OnlineFundraising frem for at data skal opdateres via en integration.

mceclip0.png

Indlejring af OnlineFundraising iframes kan med fordel kombineres med ovenstående integrationsmodeller.