Generelt (Betalingskanaler)

Tidsfrister for betalinger

Senest redigeret:

OnlineFundraising håndterer alle betalinger automatisk, og du skal dermed intet foretage dig. Det følgende er derfor kun for at give dig et indblik i, hvordan vi håndterer betalinger, og hvad fristerne for de forskellige betalingsgateways er.

Der er forskellige tidsfrister for, hvornår en opkrævning skal varsles, så den kan trækkes til forfaldsdato afhængigt af den valgte betalingsmetode.

OnlineFundraising behandler aktive betalingsaftaler og forbereder nye opkrævninger hver eftermiddag alle ugens dage. Umiddelbart herefter bliver en betaling synlig i OnlineFundraising. Afhængig af betalingsmetoden vil en betaling enten være vist som Pending eller Charged.

Betalingsservice

Tidsfrist

Betalingsservice har en række officielle deadlines for oprettelser og ændringer. Dem finder du her.

Håndterer vi Betalingsservice på vegne af din organisation, gælder det dog, at vi skal modtage aftalegrundlaget/ændringen tids nok til, at vi kan nå at sende det til Betalingsservice før den officielle frist. Du kan stole trygt på, at vores værktøjer til både formularer og telemarketing selv holder styr på tidsfristerne, og du behøver derfor ikke at bekymre dig om det.

Betalingsservice har følgende frister for hhv. nyoprettelser, afmeldinger og ændringer:

Frister for nyoprettelser

Frister for ændringer

Frister for annullering

 

Oprettelse af ny aftale Vi sender løbende til BS og det tager max 24 timer før en aftale er oprettet, dog skal det senest ske før kl. 17:00 den sidste bankdag før BS's frist, for at komme med til kommende måned, hvilket giver følgende frister i 2024: Tilføjelser af AddOn, samt ændringer i aftalen (f.eks. ændring i frekvens og/eller beløb), skal finde sted inden kl. 14.00 fem dage før Betalingsservices frist. 

Sker dette ved importfil, skal vi have den i hænde én arbejdsdag før, hvilket giver følgende frister:

Annullering af opkrævning uden advisering i BS-oversigten, skal ske før kl. 17:00 dagen før BS's frist, hvilket giver følgende frister:

Annullering af opkrævning skal ske før kl. 17:00 den sidste bankdag i måneden, hvilket giver følgende frister:

23. januar

18. januar

23. januar

31. januar

21. februar

16. februar 21. februar 29. februar
19. marts 14. marts 19. marts 27. marts
22. april 17. april 22. april 30. april
23. maj 18. maj 23. maj 31. maj
20. juni 15. juni 20. juni 28. juni
23. juli 18. juli 23. juli 31. juli
22. august 17. august 22. august  30. august
20. september 17. september 22. september 30. september
23. oktober 18. oktober 23. oktober 31. oktober
21. november 16. november 21. november 29. november
17. december 12. december 17. december 30. december


Frist for opgradering

Vi forbereder indbetalinger (Payments) i henhold til Betalingsservices frist. Derfor skal ændringer på aftalen i form af frekvens og/eller beløb finde sted før denne dato. Herefter vil ændringer først have indvirkning på næstkommende opkrævning.

Resultat af opkrævning

Da Betalingsservice giver debitor/betaler mulighed for at afvise en opkrævning frem til og med d. 7. i betalingsmåneden, orienteres vi som dataleverandører først om opkrævningens resultat på den første bankdag efter d. 7 i måneden. Dette er oftest fra d. 8.-11. i forfaldsmåneden.

Benytter du Betalingsservices basisløsning, uden indbetalingskort, vil du finde status: Charged, Rejected eller Cancelled.

Benytter du Betalingsservices totalløsning med indbetalingskort, vil du finde status: Charged, Rejected, Cancelled eller Pending. Du vil finde, at manglende betaling fortsat fremgår som Pending. Dette er udtryk for et indbetalingskort, som ikke er blevet betalt.

Udbetaling

Betalingsservice står for selve udbetalingen til jer. Læs mere om udbetalingstid for Betalingsservice her.

Refundering

Refundering hos Betalingsservice fungerer på en lidt speciel måde, da det er en opkrævning med modsat fortegn. Yderligere følger en refundering også Betalingsservices deadlines (se ovenfor).

Hvis en refundering eksempelvis sker d. 24. februar – vel at mærke efter d. 19. februar – vil din refundering først blive udført i april måned. 

Betalingsservice som tredjepart

Hvis I selv driver Betalingsservice, men samler oplysninger via vores formular, så benytter I det, vi kalder for Betalingsservice tredjepart. Her vil ovenstående ikke være gældende. Tag derfor en snak med dem, der håndterer jeres aftaler, og hør hvordan fristerne er her.

MobilePay Subscriptions

Tidsfrist

Specielt for MobilePay Subscriptions er, at et træk skal varsles, så den dukker op i brugerens app mindst 2 dage før forfaldsdatoen.

Frist for nyoprettelser

MobilePay Subscriptions har ingen frist for nyoprettelse, da de kan foregå kontinuerligt gennem måneden. Aftalen vil dukke op i betalers/givers app med det samme.

Bemærk, at det er muligt at foretage en straksbetaling i forbindelse med oprettelsen af aftalen.

Frist for opgradering

Vi forbereder indbetalinger (Payments) otte dage før næstkommende forfaldsdato. Derfor skal ændringer på aftalen i form af frekvens og/eller beløb finde sted før denne dato. Herefter vil ændringer først have indvirkning på næstkommende opkrævning.

Frist for annullering af betaling og betalingsmetode

Der er ingen frist for annullering af sendt opkrævning samt betalingsmetode.

Resultat af opkrævning

Vi får svar på automatiske opkrævninger på forfaldsdatoen, eller op til 3 dage efter forfaldsdatoen, hvis og såfremt det ikke lykkes MobilePay Subscriptions at opkræve det tilhørende betalingskort eller bankkonto i første og anden omgang.

Du vil finde status: Charged, Rejected eller Cancelled.

Udbetaling

MobilePay står for selve udbetalingen til jer. Læs mere her.

Tilbagebetaling

Pr. 19. maj 2022 understøtter MobilePay kun tilbagebetaling, hvis man på dagen har modtaget transaktioner til at dække tilbagebetalingen. Læs evt. mere her.

Betalingskort

Tidsfrist

Ingen tidsfrist.

Frist for nyoprettelser

Ingen tidsfrist.

Frist for opgradering

Ingen tidsfrist.

Frist for annullering af betaling og betalingsmetode

Ingen tidsfrist.

Resultat af opkrævning

Det hænder, at det ikke lykkes at opkræve betalingskort automatisk i første forsøg af en lang række forskellige årsager. Sker det, får betalingen status: AwaitingRetry, hvorefter vi forsøger at opkræve betalingen fem gange over fem dage fra forfaldsdatoen. Lykkes det ikke at opkræve trods gentagne forsøg, får betalingen status: Failed.

Foruden nævnte scenarie vil du få status: Charged eller Cancelled.

Udbetaling

Hvordan og hvor ofte udbetalingen foregår afhænger af den anvendte indløser for det anvendte betalingskort, da det er dem, der står for selve udbetalingen til jer. Læs mere her.

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling kan finde sted indtil tre måneder efter indbetalingsdatoen og fremgår af betalers/givers bankkonto på den efterfølgende bankdag.

SMS

Tidsfrist

Ingen tidsfrist.

Frist for nyoprettelser

Ingen tidsfrist.

Frist for opgradering

Ingen tidsfrist.

Frist for annullering af betaling og betalingsmetode

Ingen tidsfrist.

Resultat af opkrævning

Du vil finde status: Charged, Failed (hvis ukendt nummer eller firmatlf.) eller Cancelled.

Udbetaling

OnlineFundraising står for selve udbetalingen til jer. Læs mere her.

Tilbagebetaling

Det er muligt at refundere en opkrævning i 30 dage efter betalingsdatoen.