Formularbygger

Tilpas embed script til forudfyldning af formular

Senest redigeret:

Denne guide giver dig tips og tricks til, hvad du kan gøre med det script, du har indlejret på din hjemmeside. Denne artikel forudsætter at du har grundlæggende kendskab til, hvordan man indlejrer en formular på en hjemmeside.

Hvorfor forudfylde formular?

Forudfyldning af en formular kan bruges til at udfylde specifikke felter med værdier, sådan så Donor/Medlem ikke behøver at gøre det. Det kan kombineres med skjulte felter for at gøre formularen mere simpel. Hvis du fx kender kontaktoplysningerne kan du også spare Donor/Medlem for tid brugt på indtastning.
Du kan også spare tid på at forudfylde en formular, fordi du så kan genbruge den samme formular flere steder, men lade embed scriptet styre fx Purpose.

Hvem trumfer hvem?

Der findes forskellige måder at forudfylde felter i en formular. Hierarkiet for hvilken metode, der har størst værdi er således: 

 1. Embed script trumfer dybe links. Benyttes til udfylde felter, der kan indeholde flere værdier, med statiske værdier.
 2. Dybe links overskriver standard feltværdier. Dynamisk forudfyldning af felter.
 3. Din formular indstiller standard feltværdier. Udfyld et felt med en standardværdi.

Indhold af denne artikel

 1. Sådan gør du
 2. Oversigt over parametre
 3. Samlet eksempel
 4. Tips & Tricks
 5. Ofte stillede spørgsmål

1. Sådan gør du 

Hent embed-scriptet for den formular, du ønsker at forudfylde. Du kan tilpasse scriptet i dit foretrukne redigeringsprogram. Når du tilpasser scriptet, skal du indsætte den relevante data åbnings-tagget af din indlejringskode, det vil sige i "<div>"-tagget. Det felt, du ønsker forudfyldt, skal tilføjes med en særlig syntax:

data-feltnavn="feltværdi"

Hvis du f.eks. ønsker at forudvælge et beløb til 50 kroner, skal den tilføjede kode være: data-amount="100".

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-amount="50" data-form="3949">
</div>

Hvis du ønsker at tilføje flere felter kan dette opnås ved at tilføje flere parametre til indlejringsscriptet. I følgende eksempel tilføjer vi en månedlig frekvens:

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-amount="50" data-recurringFrequency="monthly" data-form="3949">
</div>

Før du går i gang

Når du tilpasser et embed script skal du være opmærksom på:

 • Det eller de felter du ønsker forudfyldt skal være til stede i formularen (skjult eller synligt). Der kan være krav der er specifikke for et felt - disse er uddybet i nedenstående liste.
 • Det er ikke muligt at forudfylde multiselect-felter.
 • Den værdi, feltet skal udfyldes med, skal være angivet i citationstegn.

2. Oversigt over parametre

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige parametre, du kan ændre på. Længere nede finder du også måden, hvorpå du kan forudfylde et felt, som du selv har lavet.

 • Beløb: data-amount="100"
  Forudsætningen er, at du enten har tre beløb (hvor et af dem er 100) eller at du ikke har angivet noget beløb og derfor lader det være åbent for indtastning. 

 • Purposes/projekter: data-purpose="1"
  Har du angivet flere formål/Purposes i formularen (læs evt. mere her), men ønsker at forudvælge et af dem, kan du styre dette med data-purpose. Nummeret refererer til rækkefølgen i formularen. Hvis du f.eks. har tre medlemskaber i følgende rækkefølge: 1: Veteran, 2: Senior, 3: Junior, vil data-purpose="1" forudvælge Veteran. 

  Hvis du har angivet et beløb på din purpose, vil dette blive valgt "først". Ønsker du, at dine purposes angiver beløbet, anbefaler vi at sætte feltet i formularens Input type til Number

 • Betalingsmetode: data-paymentMethod="Recurring"
  Som en del af formularopsætningen kan du styre rækkefølgen for, om det er enkeltbetaling eller fast træk.
  • Enkeltbetaling = data-paymentMethod="Single"
  • Fast betaling = data-paymentMethod="Recurring"

 • Betalingsmiddel: data-paymentMethodType="Card"
  Ligesom med valg af betalingsmetode kan du styre rækkefølgen for dine betalingsmidler.
  • Alle betalingskort = data-paymentMethodType="Card"
  • Alt fra MobilePay = data-paymentMethodType="MobilePay"
  • Betalingsservice = data-paymentMethodType="Betalingsservice"
    
 • Frekvens = data-recurringFrequency="monthly"
  Indstiller du frekvens som en del af indlejringen, kan du ved at skjule feltet i formularen få den til at syne af mindre og dermed have en mere overskuelig formular.
  • Månedligt = data-recurringFrequency="monthly"
  • Seks gange årligt = data-recurringFrequency="hexannually"
  • Kvartalsvis = data-recurringFrequency="quarterly"
  • Tre gange årligt = data-recurringFrequency="triannually"
  • Hvert halve år = data-recurringFrequency="biannually"
  • Årligt = data-recurringFrequency="yearly"

 • Start af aftale: data-recurringStart="now"
  Hvis du ønsker, at donor selv skal vælge startsdatoen for aftalen kan nedenstående bruges.
  • Omgående = data-recurringStart="now"
  • Valgfri = data-recurringStart="custom"
  • Opkrævning omgående samt d. 1. i måned og fremefter = data-recurringStart="now_and_first"
  • Den 1. i næste måned = data-recurringStart="first"

 • Lås valget: data-lock="1"
  Hvis dette indsættes, vil de felter, du har indstillet på via scriptet, ikke være mulige at rette på. Det kunne eksempelvis være, at du har sat et beløb via amount, og ikke ønsker at de skal rette det. 

2.1. Brug dit eget felt

 • Lav dit eget = Brug Reference-feltet
  Hvis du har lavet dit eget felt og f.eks. ønsker, at der skal indtastes noget, som er skjult for dem, der ser formularen, har du mulighed for at lave et skjult felt i formularen og bruge referencen.

kampagne_id.png

På ovenstående billede vil du via: data-internt-kampagne-id="vinter2020" kunne udfylde det skjulte felt med noget special data.

3. Samlet eksempel

I dette eksempel ønsker vi, at der skal betales 75 kroner med MobilePay, som opkræves halvårligt. Vi tagger det med vores interne kampagne id vinter2020. Det vil dermed se ud på følgende måde:

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="MobilePay" data-amount="75" data-recurringFrequency="biannually" data-internt-kampagne-id="vinter2020" data-form="3949">
</div>

4. Tips & tricks

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du tilpasser dit script. Et forslag kunne være, at du kun brugte én formular til flere kampagner for at skjule de felter, du har ændret via data

Hvordan kan det bruges i praksis?

Lad os tage et eksempel, hvor du har to kampagner i gang. Du har fået lavet nogle lette url-adresser (eller måske en QR-kode). 

 • Kampagne A henvender sig til enkeltbetaling med MobilePay-betaling.
 • Kampagne B henvender sig til en fast månedlig betaling med Betalingsservice. 

De to kampagner skal kommunikeres på hver deres måde og har derfor hver deres url-adresse. Her kan samme formular bruges, da vi ved hjælp af tilpasningerne justerer, hvordan donor skal betale.

Sådan gør vi

Kampagne A har url-adressen www.JeresSide.dk/opstart med en tilpasning til embed script, der angiver betalingsmetoden til MobilePay og betalingstypen til enkeltbetaling. I dette eksempel antager vi, at Purpose-valget skal være 1. 

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="MobilePay" data-paymentType="Single" data-purpose="1" data-form="3949">
</div>

Kampagne B har url-adressen www.JeresSide.dk/medlem , men her ønsker vi at det ny medlem skal betale med betalingsservice. Aftalen har tilbagevendende (recurring) betaling månedligt (monthly) med opstart den 1. i måneden (first). Formålet er anderledes end i Kampagne A.

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="Betalingsservice" data-paymentType="Recurring" data-recurringFrequency="monthly" data-recurringStart="first" data-purpose="2" data-form="3949">
</div>

Husk altid at teste formularen inden den bliver udgivet til slutbrugeren.

5. Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor slår ændring  ikke igennem på formularen?
  • Tjek om du har slået det til i opsætningen af formularen. Hvis du f.eks. prøver at forudvælge årlig opkrævning, men kun har månedlig opkrævning slået til i formularen.
  • Tjek om du har været opmærksom på store/små bogstaver.

 • Hvordan får jeg data fra Multiselect?
  • Det er ikke muligt at hente dataen fra et felt, som har multiselect. 

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt