Formularbygger

Indsæt dybe links til forudfyldning af formular

Senest redigeret:

Denne guide giver dig tips og tricks til, hvordan du med få tilføjelser i URL'en kan forudfylde en formular. Denne guide forudsætter at du har en grundlæggende forståelse for, hvordan man konfigurerer felter i en formular.

Hvorfor forudfylde formular?

Forudfyldning af en formular kan bruges til at udfylde specifikke felter med værdier, sådan så Donor/Medlem ikke behøver at gøre det. Det kan kombineres med skjulte felter for at gøre formularen mere simpel. Hvis du fx kender kontaktoplysningerne kan du også spare Donor/Medlem for tid brugt på indtastning.

Hvem trumfer hvem?

Der findes forskellige måder at forudfylde felter i en formular. Hierarkiet for hvilken metode, der har størst værdi er således: 

 1. Embed script trumfer dybe links. Benyttes til udfylde felter, der kan indeholde flere værdier, med statiske værdier.
 2. Dybe links overskriver standard feltværdier. Dynamisk forudfyldning af felter.
 3. Din formular indstiller standard feltværdier. Udfyld et felt med en standardværdi.

Indhold i denne artikel

 1. Sådan gør du
 2. Oversigt over parametre
 3. Samlet eksempel
 4. Tips & Tricks
 5. Ofte stillede spørgsmål

1. Sådan gør du

For at forudfylde en formular skal du tilpasse den url, der leder hen til siden med din formular. Hvert felt, der skal være forudfyldt, skal tilføjes med en særlig syntax:

pre_feltnavn=værdi

Du laver dine tilføjelser i slutningen af det link, som leder hen til siden med din formular. Hvis du f.eks. vil forudfylde formularen med 100 kroner, ser det ud på følgende måde:

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen?pre_amount=1000

Ønsker du at tilføje mere end et parameter, kan du blot tilføje et "&"-tegn efter det første parameter. I følgende eksempel tilføjer vi en årlig frekvens til de 100 kroner.

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen?pre_amount=1000&pre_recurringFrequency=yearly

Godt at vide

Når du konstruerer et dybt link skal du være opmærksom på:

 • Det eller de felter du ønsker forudfyldt skal være til stede i formularen. Der kan være krav der er specifikke for et felt - disse er uddybet i nedenstående liste.
 • Det er ikke muligt at forudfyldte multiselect-felter.

2. Oversigt over parametre

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige parametre, du kan ændre på. Længere nede finder du også måden, hvorpå du kan forudfylde et felt, som du selv har lavet.

2.1. Persondata

Følgende er de mest almindelige felter for persondata:

 • Fulde navn: pre_name=Fornavn Mellemnavn Efternavn
  Dette bruges, hvis du kun har ét felt til at angive navn. Ellers vil du primært bruge de to felter nedenfor.

 • Fornavn: pre_firstName=Fornavn
  Denne og nedenstående bruges sammen, hvis Input Type f.eks. er First- and lastname. 

 • Efternavn: pre_lastName=Efternavn
  Se ovenstående.

 • Forretnings- eller virksomhedsnavn: pre_businessName=Virksomhed

 • E-mail: pre_email=navn@foreningsnavn.dk

 • Eksternt ID: pre_externalId=123qwerty
  Kan evt. være brugt af CRM-system som "medlemsnr."
   
 • Telefon: pre_phone=12345678
  Tlf.nr. kan skrives med "45" foran, men ikke plustegn.

 • Fødselsdag: pre_birthDate=1900-02-25
  Uden CPR-nr. og skrives som dato yyyy-mm-dd
  Obs. sættes input felt til date, sikres en ensartethed for dataen der indlæses. 

 • Fulde CPR nr.: GDPR-mæssigt er dette ikke ansvarligt.
   
 • Business ID - CVR nr.: pre_businessCode=37273457
  CVR nr. henter automatisk informationer fra CVR API

 • Adresse: pre_address=Finsensvej 6, 2 tv
  Du kan indsætte både mellemrum og specialtegn. 

 • Postnr.: pre_postCode=2000 

 • By: pre_city=Frederiksberg

 • Landekode: pre_countryCode=dk
  Landekoden består af 2 bogstaver. Se evt. denne liste under Alpha-2 code

 • Kontakttype: pre_contactType=individual
  Der findes pt. to kontakttyper hos os:
  • Privat = individual
  • Erhverv = business

2.2. Transaktioner

Følgende er en liste over felter, der relaterer sig til transkationen:

 • Beløb: pre_amount=1000
  Forudsætningen for denne er, at du enten har et eller flere beløb, hvor en af dem er 1000, eller at beløbsfeltet er åbent for at indtaste et valgfrit (hvor du altså ikke har angivet nogle). Bemærk at beløbet skal angives i heltal, uden tusindtalsseparator.

 • Purposes/projekter: pre_purpose=1
  Har du angivet flere formål i formularen, men ønsker at have én forudvalgt, kan du med pre_purpose styre dette. Nummeret refererer til rækkefølgen i formularen.

  Det vil sige at hvis du har 3 medlemskaber i følgende rækkefølge: 1: Veteran, 2: Senior, 3: Junior, vil pre_purpose=1 forudvælge Veteran. 

  Hvis du har angivet et beløb på din purpose, vil dette blive valgt "først", da det har størst værdi*. Ønsker du at dine purposes angiver beløbet, vil vi anbefale at sætte feltet i formularens Input type for beløb, til number. 

 • Betalingstype: pre_paymentType=Recurring
  Som en del af formular opsætningen, vil du kunne styre rækkefølgen for om det er enkelt betaling eller gentagne træk. Forudfyldning af dette felt er især brugbart hvis feltet er skjult. Feltet kan have følgende værdier:
  • Enkelt betaling = pre_paymentType=Single
  • Fast betaling = pre_paymentType=Recurring

 • Betalingsmiddel: pre_paymentMethodType=Card
  Som en del af formular opsætningen vil du kunne styre rækkefølgen for dine betalingsmidler. Denne kode vil bestemmer du hvad der skal være valgt, på tværs af rækkefølgen.
  • Alle betalingskort = pre_paymentMethodType=Card
  • Alt fra MobilePay = pre_paymentMethodType=MobilePay
  • Betalingsservice = pre_paymentMethodType=Betalingsservice

 • Frekvens: pre_recurringFrequency=monthly
  Indstiller du frekvens som en del af indlejringen, kan du ved at skjule feltet i formularen få den til at syne af mindre og dermed have en mere overskuelig formular.
  • Månedligt = pre_recurringFrequency=monthly
  • Seks gange årligt = pre_recurringFrequency=hexannually
  • Kvartalsvis = pre_recurringFrequency=quarterly
  • Tre gange årligt = pre_recurringFrequency=triannually
  • Hvert halve år = pre_recurringFrequency=biannually
  • Årligt = pre_recurringFrequency=yearly

 • Start af aftale: pre_recurringStart=now
  Som regel er det ikke noget der bliver præsenteret for Donor, og feltet kan fordel forudfyldes. Følgende værdier er tilgængelige:
  • Omgående = pre_recurringStart=now
  • Valgfri for giver/medlem = pre_recurringStart=custom
  • Valgfrit for jer, du sætter en start dato = pre_recurringStart=yyyy-mm-dd
  • Opkrævning omgående samt d. 1. i måned og fremefter = pre_recurringStart=now_and_first
  • D. 1. i næste måned = pre_recurringStart=first

 • Udløb for af aftale: pre_recurringExpiration=yyyy-mm-dd

 • Lås valget = pre_lock="1"
  Hvis dette indsættes, vil de felter du har indstillet i din url, ikke være muligt at rette på. Det kunne eksempelvis være at du har sat et beløb via amount, og ikke ønsker at de skal rette det.

 • Skift betalingsmiddel = change_payment_method={subscriptionGuid}
  Ved hjælp af denne url: change_payment_method={subscriptionGuid} kan du indsætte et subscriptionGuid og sende linket til giver/medlem. Se følgende guide for uddybning: Skift Betalingsmetode.

2.3. Brug dit eget felt

 • Lav dit eget = Brug reference feltet
  Hvis du har lavet dit eget felt, og eksempelvis ønsker at der skal indtastes noget som er skjult for dem der ser formularen. Kan du lave et skjult felt i formularen og bruge referencen. Se eksempel under billedet.

kampagne_id.png

Ovenstående billede viser et felt med reference internt-kampagne-id, som er bruger-defineret. Ved at tilføje følgende parameter pre_internt-kampagne-id=vinter2020 kan feltet udfyldes, også selvom det er skjult på formularen. Dette eksempel vil udfylde feltet med Vinter2020

3. Samlet eksempel

I dette eksempel ønsker vi, at der skal betales 75 kroner med MobilePay, som opkræves halvårligt. Vi tagger det med vores interne kampagne id vinter2020. Det vil dermed se ud på følgende måde:

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen?pre_paymentMethodType=MobilePay&pre_amount=75&pre_recurringFrequency=biannually&pre_internt-kampagne-id=vinter2020

4. Tips & tricks

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du tilpasser dit script. Et forslag kunne være, at du kun brugte én formular til flere kampagner for at skjule de felter, du har ændret via data

Hvordan kan det bruges i praksis?

Lad os tage et eksempel, hvor du har to kampagner i gang. Du har fået lavet nogle lette url-adresser (eller måske en QR-kode). 

 • Kampagne A henvender sig til enkeltbetaling med MobilePay-betaling.
 • Kampagne B henvender sig til en fast månedlig betaling med Betalingsservice. 

De to kampagner skal kommunikeres på hver deres måde og har derfor hver deres url-adresse. Her kan samme formular bruges, da vi ved hjælp af tilpasningerne justerer, hvordan donor skal betale.

Sådan gør vi

Kampagne A har url-adressen www.JeresSide.dk/opstart med en tilpasning til embed script, der angiver betalingsmetoden til MobilePay og betalingstypen til enkeltbetaling. I dette eksempel antager vi, at Purpose-valget skal være 1. 

https://www.JeresSide.dk/opstart?pre_paymentMethodType=MobilePay&pre_paymentType=Single&pre_purpose=1

Kampagne B har url-adressen www.JeresSide.dk/medlem, men her ønsker vi at det ny medlem skal betale med betalingsservice. Aftalen har tilbagevendende (recurring) betaling månedligt (monthly) med opstart den 1. i måneden (first). Formålet er anderledes end i Kampagne A.

https://www.JeresSide.dk/medlem?pre_paymentMethodType=Betalingsservice&pre_paymentType=Recurring&pre_recurringFrequency=monthly&pre_recurringStart=first&pre_purpose=2

Husk altid at teste formularen inden den bliver udgivet til slutbrugeren.

5. Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor bliver feltet ikke forudfyldt?
  • Tjek om du har slået det til i opsætningen af formularen. Det kan f.eks. være, hvis du prøver at forudvælge årlig opkrævning, men kun har månedlig opkrævning slået til i formularen.
 • Hvordan får jeg data fra Multiselect?
  • Det er ikke muligt at hente dataen fra et felt, som har multiselect. 
 • Kan jeg skjule feltet og samtidig forudfylde det?
  • Ja, så længe det findes i formularopsætningen, vil du kunne have indflydelse på det. Vi anbefaler altid at teste.