Formularbygger

Sammenkædning af formularer

Senest redigeret:

Formularer kan kædes sammen, så donor eller medlem (slutbrugeren) bliver dirigeret over til endnu en formular i stedet for en kvitteringsside, når de har indsendt en formular. Den anden formular genbruger de data, som donor/medlem indtastede i den første formular. Denne artikel gennemgår, hvordan man kæder formularer sammen i FormBuilder.

daisy-chaining-forms.png

Denne artikel forudsætter at du har grundlæggende indsigt i, hvordan man konfigurerer formularer, herunder kvitteringssider for formularer. Læs eller genlæs vores support-guide om opsætning af dette.

Bemærk: Sammenkædning af transaktionelle formularer bør kun tages i brug, hvis din organisation har en integration, f.eks. et CRM-system, der varetager sammenfletning af dubletter. Ikke-transaktionelle formularer resulterer ikke i en Contact i OnlineFundraising, så du kan med fordel sammenkæde denne type formular med andre formularer.

1. Eksempel

Sammenkædning af formularer kan f.eks. bruges til at opfordre slutbrugeren til at foretage en donation efter de har tilmeldt sig til et nyhedsbrev.

Den første formular i kæden vil i dette eksempel være en ikke-transaktionel formular, der bliver brugt til at indsamle samtykke til at sende nyhedsbrev. De kontaktinformationer, der indsamles, kan eksempelvis være:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Postnummer
 • E-mail

Når slutbrugeren har udfyldt sine kontaktinformationer og indsendt formularen, bliver de sendt videre til en ny formular i stedet for en almindelig kvitteringsside.

Den anden formular er en transaktionel formular, hvor slutbrugeren kan vælge, hvor meget de vil donere og hvordan. Kontaktoplysningerne (fornavn, efternavn, e-mail) er allerede udfyldt på vegne af brugeren.

Når slutbrugeren indsender denne formular, bliver der oprettet en Contact i OnlineFundraising med tilhørende betalingsoplysninger.

2. Sådan kædes formularer sammen

2.1. Forberedelse

Forberedelse til sammenkædning af formularer:

 • Forbered to (eller flere) formularer
  • Fx: Formular A og Formular B 
 • Hver formular skal være testet og klar til brug
 • Formularene skal indlejres på en landingsside hver
 • Noter URL'en for den formular, som slutbrugeren skal omdirigeres til
  • Fx: https://www.yourdomain.io/form-b

2.2. Sammenkæd formularer

Kvitteringssiden, også kaldet Success Landing Page, for Formular A skal indstilles, så den omdirigerer slutbrugeren til Formular B – det vil sige til landingssiden https://www.yourdomain.io/form-b. Linket skal kombineres med en query parameter:

https://www.yourdomain.io/form-b?skipReceipt=1

Query parameteren skipReceipt gør, at kvitteringen bliver sprunget over, og at slutbrugeren i stedet bliver omdirigeret til Formular B. Query parameteren tilføjes ved at tilføje "?" (spørgsmålstegn). Hvis du allerede benytter dig af en eller flere query parametre i linket, skal du i stedet bruge "&" (ampersand). Eksempel:

https://www.yourdomain.io/form-b?pre_purpose=1&skipReceipt=1

Bemærk: Query parametre bliver også brugt til at skabe dybe links til forudfyldning af formularer, men er ikke nødvendigt at indstille, når man sammenkæder formularer. Læs mere om dybe links og syntax for query parametre her. 

Nedenstående billede er et eksempel på, hvordan kvitteringssiden indstilles for et formål i FormBuilder. Kvitteringssiden indstilles per formål, så gentag dette trin for hvert formål i din formular.

mceclip0.png

Når kvitteringssiden er indstillet som beskrevet ovenfor, er dine formularer kædet sammen og klar til brug.

2.3. Sådan overføres data mellem formularerne

Dette afsnit forklarer, hvordan vi overfører data mellem de sammenkædede formularer. Afsnittet forudsætter en grundlæggende forståelse for DataSets. Hvis du ikke kender til DataSets, kan du springe dette afsnit over.

Når slutbrugeren udfylder Formular A, bliver de omdirigeret til Formular B, og linket vil indeholde yderligere query parametre, der bliver genereret automatisk:

https://www.yourdomain.io/form-b?skipReceipt=1&dataSetGuid=be61d38d-4235-441d-8e44-xxxxxxxxxx

Bemærk at dette link ikke indeholder nogen personfølsomme data. De query parametre der indgår, vil som minimum være: skipReceipt og dataSetGuid. dataSetGuid er et unikt id for det DataSet, der blev oprettet som resultat af Formular A, og det indeholder de oplysninger, som slutbrugeren indtastede. Når slutbrugeren omdirigeres til Formular B, bliver oplysningerne ekstraheret fra dette DataSet og udfyldt i formularen på vegne af slutbrugeren. Dette fungerer kun i kombination med skipReceipt.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt