Betalinger

Import af data til OnlineFundraising

Senest redigeret:

Denne guide er til dig, der ønsker at importere data fra dit system over til OnlineFundraising. Nedenfor finder du forklaringer til de forskellige kolonner.

Du kan hente vores skabelon i bunden af denne guide.


Det er vigtigt, at du ikke laver skjulte felter, beregninger og andet, der ikke er en del af skabelonen. Skal vi tilrette dokumentet, opkræver vi tid brugt særskilt.

Forklaringer til kolonnerne

Contact: Kontaktoplysninger med eksempler

 • contactName
  • Fulde navn

 • firstName
  • Fornavn

 • lastName
  • Efternavn

 • companyName
  • Firmanavn

 • birthDate
  • Fødselsdato uden CPR, der skal angive som dato og ikke tekst.
   Angives sådan: YYYY-MM-DD

 • nationalId
  • Fødselsdato med CPR nummer. Skal angives uden bindestreg.

 • businessCode
  • CVR-nr.

 • address
  • Vejnavn

 • address2
  • Vejnavn linje 2

 • postCode
  • Postnummer

 • city
  • By

 • countryCode
  • Landekode, eks. DK

 • msisdn
  • Telefonnummer inkl. 45, men uden '+' tegnet. 
   Angives: 4511223344

 • email
 • externalId
  • Valgfrit flet, der kan anvendes som kunde-/medlemsnummer eller i CRM-integration

 • externalLink
  • Valgfrit felt, f.eks. CRM-link

Agreement – hvad betales?

 • agreementName
  • Navnet på betalingsaftalen
   Eks. Medlemskab eller Bidrag

 • amount
  • Beløb, angivet uden komma, Eks: 100
   Det er tilladt at have øre: 100,20

 • taxDeductable
  • Er beløbet fradragsberettiget, hvis ja = true
   Angives som: true eller false

 • paymentRequired
  • Er det påkrævet, at donor f.eks. betaler medlemskab (true), eller er det ok, at de springer over (false). Bruges senere hen ift. opkrævningen og kommunikationen. 
   • Hvis paymentRequired er sat til true på en aftale med Betalingsservice til automatisk træk, og vedkommende afmelder sig i netbanken, sender vi fortsat girokort, såfremt de er Total-løsning.
    Hvis paymentRequired er sat til false, gøres Subscription inaktivt, og der bliver ikke sendt girokort.
    Det vil sige, at såfremt det er sat til false, kan du stadig tage kontakt til dem ved at se deres inaktive subscription
   • Angives som: true eller false
 • Schedule
  De næste kolonner handler om, hvornår aftalerne skal opkræves. I 99,99% af tilfældene er det tilstrækkeligt, at du indtaster scheduleType og nextDueDate (findes under subscription). De øvrige kolonner er til specielle ønsker, hvor vi anbefaler, at du tager fat i os. 
 • scheduleType
  • Følgende kan bruges: Monthly, Quarterly, Halfyearly, Yearly, Custom
 • scheduleBaseTier
  • Ud fra hvad der er sat i scheduleCalendarUnit angives her hvilken måned, uge eller dag. 
  • Eksempelvis: Tal 1-12, hvis scheduleCalendarUnit er sat til Month og 1-52 hvis scheduleCalendarUnit er sat til week.  
 • scheduleFixedDay
  • Er opkrævningen sat til en specifik dag i måneden, skriver du den pågældende dag her.
   Tal fra 1-28
 • scheduleEveryOther
  • Som med scheduleBaseTier, indsætter du tallet her i forbindelse med scheduleCalendarUnit.
  • Eksempelvis: scheduleEveryOther = 2 og scheduleCalendarUnit = Month. Der bliver opkrævet hveranden måned.
 • scheduleCalendarUnit
  • Kan defineres som Month, Week, Day
 • scheduleSelectedSet
  • Angives i "[ ]" hvis der ønskes en meget specifik opkrævning. Hvis f.eks. juni måned skal fritages for opkrævning, indtaster du det på følgende måde: [1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12]
 • purposeAccountingCode
  • Valgfri kode til at angive formålet.
   Kan angives med tal og tekst uden specialtegn. 
   OBS. maks 32 tegn.
 • communicationCollectionGuid
  • Et unikt nummer, der angiver hvilken kommunikation, der bruges til aftalen. Det kan findes ved at gå ind i den kommunikation, som aftalen tilhører. Derefter finder du den unikke kode i url-adressen i toppen:
   communication_guid.png
   Dette felt kan efterlades tomt, hvis du er i tvivl.
 • externalId
  • Valgfrit felt – kan anvendes som kunde-/medlemsnummer eller i CRM-integration

Subscription – supplerende oplysninger til betalingen

 • startDate
  • Hvornår starter betalingsaftalen? 
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • originTs
  • Tidspunktet for oprindelse af betalingsaftalen i et andet system. 
 • expiresAfterDate
  • Hvis betalingsaftalen skal udløbe, angiver du datoen her:
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • nextDueDate
  • Hvornår skal betalingsaftalen trækkes næste gang.
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • externalId
  • Valgfrit felt – kan anvendes som kunde-/medlemsnummer eller i CRM-integration
 • externalLink
  • Valgfrit felt, f.eks. CRM-link

 

Payment Method - hvilket betalingsmiddel betales der med?

 • paymentMethodType
  • Hvilket betalingsmiddel er brugt?
   Angiv venligst et af følgende: Card, MobilePaySingle, MobilePaySubscriptions, Betalingsservice, FIK, SMS
   Vi understøtter ikke EAN-nummer. 
 • paymentGatewaySubscriptionToken
  • Findes i forbindelse kort udtræk/MobilePay
 • paymentMethodAccountingCode
  • Understøttes ikke, efterlad feltet tomt
 • bsSendAsPaymentSlip
  • Angiver om der skal sendes et indbetalingskort eller ej. 
   Sættes til True, hvis ja. Eller False, hvis nej.
 • bsMandate
  • Unikt nummer pr. aftale, som defineres af Betalingsservice.
   Er du i tvivl om dette nummer, kan du ringe til Betalingsservice.
 • bsCustomerNumber
  • Unikt nummer, som er defineret af jer, også kendt som medlems- og kundenummer.
   Det kunne være et kunde- eller medlemsnummer. du har oplyst til Betalingsservice.
 • bsSortCode
  • Efterlad tom medmindre anden aftale er indgået
 • bsAccountNumber
  • Efterlad tom medmindre anden aftale er indgået
 • bsGuid
  • Efterlades tom

 

Data Set – hvilke oplysninger skal også gemmes

Dette er etvalgfrit felt

 • dataset_{{key1}}
  • Udskift {{key}} i kolonnen, og indsæt værdi

Hvor skal det uploades?

Du skal uploade filen, navngivet med din organisations navn + dato, eksempelvis:
minorganisation-12_19.xlsx 

Filen kan uploades via vores krypteret server her: upload.onlinefundraising.dk
Det er vigtigt at du giver os besked, da vi ikke får en automatisk besked. 


Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor sætter jeg EAN nummer?
  • Det tilbyder vi ikke.
 • Hvis en contact har flere aftaler
  • Laves de på hver sin linje.
 • Hvad skriver jeg, hvis ikke dataen findes?
  • Feltet efterlades tomt.
 • Hvad skal der stå, hvis vi skal have sendt Girokort
  • Har I Totalløsning og der skal sendes Girokort, skal der ikke være noget under Mandate

Skulle du stadigvæk sidde tilbage med spørgsmål, tag da kontakt til os påsupport@onlinefundraising.dk