Kommunikation

Introduktion til flettefelter (merge tags)

Senest redigeret:

I alle former for kommunikation til modtageren kan du flette indhold ind om den pågældende donor/medlem og deres betaling. Det kaldes flettefelter eller merge tags og består af foruddefinerede dynamiske koder.

Navnet på flettefeltet er foruddefineret for at sikre, at indholdet i dem nemt kan flyde i OnlineFundraising og videre til dit CRM-system. Du kan også definere yderligere flettefelter, eksempelvis hvis du ønsker at en formular skal udfyldes med ekstra information, som skal gemmes i dit CRM-system. Det kan også være ekstra information på en kampagne, eksempelvis navnet på den annonce, slutbrugeren kommer fra.

Denne artikel indeholder en oversigt over de foruddefinerede felter, som du kan bruge på tværs.

 

Betalingsoplysninger

Merge tag  Betydning Eksempel
date Dato 2023-9-20
time Tidspunkt 12:44:20
amount Beløb 79,95
amountVat Beløb inklusive moms 79,95
amountTotal Totalbeløb (fx engangs + fast støtte, samlet set) 79,95
currencyCode Valuta DKK
paymentType Betalingstype Recurring
paymentTypeTranslated  Betalingsaftale - oversat til almindelig dansk Betalingsaftale
paymentMethodType Betalingsmetode Card
paymentMethodTypeTranslated Betalingsmetode - oversat til almindelig dansk Kort
recurringStartDate Startdato for fast aftale 2023-9-20 12:33:20
recurringFrequency
Frekvens på fast aftale monthly
recurringFrequencyTranslated
Frekvens på fast aftale - oversat til almindelig dansk Månedligt
paymentGatewayTransactionId
Transaktionsid på gateway 1234
paymentGatewaySubscriptionToken
Id på fast aftale på gateway 1234
subscriptionGuid
Id på fast aftale xxxx-yyyy-zzzz
purposeName
Purpose - formål Donation
agreementName
Aftale Medlemskab
contactType Type af kontakt, her kan du selv bestemme flere individual, business
message Besked  
successReturnPageUrl
Side, der henvises til ved gennemført transaktion  

 

Oplysninger om donor/medlem

companyName
Virksomhedens navn Jane Handel A/S
businessCode
CVR nr 12345678
name
Fulde navn, såfremt det felt er brugt Jane Doe
firstName
Fornavn, såfremt det felt er brugt Jane
lastName
Efternavn, såfremt det felt er brugt Doe
nationalId CPR nr. uden - 0101201222
email
Email janedoe@domain.ltd
phone Telefonnummer 11223344
address
Adresse Finsensvej 6E
postCode Postnummer 2000
city By Frederiksberg
countryCode Landekode DK
 

Oplysninger om organisationen (flettes fra Settings)

organisationName
Organisationens navn Vores Organisation
organisationAddress
Organisationens adresse  Finsensvej 6E
organisationPostCode Organisationens postnummer 2000
organisationCity Organisationens by Frederiksberg
organisationWebsite Organisationens hjemmeside www.org.dk
organisationBusinessCode Organisationens CVR nr. 123456789
organisationEmail Organisationens email medlemsservice@org.dk
organisationPhone Organisationens tlf. nr.  22334455
 

Oplysninger, der kan flettes ind i BetalingsService meddelelser

amount   100
currencyCode   DKK
name   Oda Finsen
firstName   Oda
lastName   Finsen
companyName   OnlineFundraising Aps
businessCode   12345789
email   oda@finsenfamily.dk
msisdn   12345678
address   Finsensvej 6E
postCode   2000
city   Frederiksberg
countryCode   DK

Hvis du vil flette ovenstående koder (merge tags), kan du enten vælge dem direkte i brugergrænsefladen eller selv skrive {{navn på mergetag}} ind i teksten.