Kommunikation

Sådan gensender du en bekræftelsesmail

Senest redigeret:

Har du oplevet, at en donor ikke har modtaget deres bekræftelsesmail? Måske er den oprindelige besked bouncet eller slettet ved en fejltagelse. Denne guide viser, hvordan du nemt kan gensende bekræftelsen via OnlineFundraising. Henvender donor sig selv og ønsker en kvittering gensendt, kan du søge personen frem under Transactional > Contacts og derefter følge processen fra trin 5

Forebyggelse af Fejl

Vi anbefaler, at du løbende kigger på bouncede e-mails og tilretter så mange som muligt. Det kan være et .dk, der er blevet til .sk, et @gnail.com og lignende.

Find og ret de fejlede adresser via Communication

Når du skal finde de fejlede adresser, kan du kigge på tværs af alle Communications eller blot nøjes med at kigge på én communication ad gangen. Uanset hvad går vejen via Communication.

1. Åbn Communication

 • Gå til Communication-sektionen i OnlineFundraisings hovedmenu, og åbn en af dine communications, fx Standard
 • Klik på Email history for at se historikken, fx Single payment complete

Skærmbillede 2024-04-15 093425.png

Her kan du som sagt vælge at fokusere på fejlede mails fra én type Communication, eller du kan vælge at kigge på flere udsendelser samtidig.

2. Filtrer fejlede e-mails

I eksemplet her vælger vi at se på alle kvitteringsmails for engangsdonationer, som er bouncet.

 • Vælg Single Payment Complete og dernæst Status = Bounced

Skærmbillede 2024-04-15 094125.png

 • Vælg Any communication collection for at filtrere på tværs af alle communications. Ønsker du kun at se fejlede mails for én communication, vælger du den her

Skærmbillede 2024-04-15 094344.png
Ved at vælge Status, før vi vælger at se på tværs af alle udsendelser, reducerer vi mængden af data, der skal loades. 

Vær tålmodig, når siden loades. Der kan ligge mange linjer data bagved, som skal hentes og vises. 

 

3. Se fejlårsager

Nu vises den fulde liste over alle fejlede e-mails indenfor det valgte filter (kvittering for engangsdonation på tværs af alle communications).

 • Klik på modtagerens adresse fra listen over bouncede e-mails for at se årsagen til fejlen
 • Fra denne visning kan du også gå direkte til donorens betaling, rette donors e-mailadresse og gensende kvittering

Ret donors e-mailadresse og gensend kvittering

4. Find donorens betaling

 • Klik på modtagerens adresse fra listen over bouncede e-mails
 • Klik på See payment for at se betalingsoplysningerne

Skærmbillede 2024-04-15 094622.png

5. Rediger kontaktoplysninger

 • Herefter vises betalingen med data på betaler. Klik på Open ud for kontakten

Skærmbillede 2024-04-15 095231.png

 • Klik herefter på Edit ud for kontaktinformationen

Skærmbillede 2024-04-15 095546.png

 • Her vises donors kontaktinformation i et nyt vindue. Ret e-mailen til og klik på Save changes

6. Gensend kvitteringen

 • Klik på Go back øverst i vinduet for at komme tilbage til den betaling, som du skal gensende kvitteringen for

Skærmbillede 2024-04-15 095702.pngHar du søgt personen frem via Transactions > Contacts, fordi donor selv har henvendt sig, må du i stedet klikke på den betaling, som vedkommende ønsker en ny kvittering tilsendt for. 

 • Til sidst klikker du på Resend receipt, som nu sendes til den opdaterede adresse

Skærmbillede 2024-04-15 095803.png