Eksport

Indberetning af fradrag til SKAT

Senest redigeret:

Fradragsberettigede gaver og ydelser til SKAT kan indberettes i filformat. Denne artikel guider dig i gennem at lave en fil, der lever op til SKAT's krav til filformat for indberetning af fradrag for almenvelgørende foreninger. Se også gerne SKAT's egne guides her.

Denne guide er til de organisationer, der primært har betalinger i OnlineFundraising. Denne guide dækker ikke indberetning af løbende ydelser (L). 

Bemærk: Filen til SKAT indeholder personfølsomme oplysninger i form af CPR-nummer. Sørg for, at du forholder dig til din organisations retningslinjer for opbevaring af personfølsomme oplysninger lokalt. Som minimum bør du opbevare filen på sikkert vis, ikke dele den med andre og slette den fra din computer, både lokalt og i skyen, efter indrapportering af fradrag er afsluttet.

1. Forberedelse

Indhent følgende oplysninger, inden du starter:

  • Din organisations CVR-nummer
  • År for indberetning til SKAT

2. Eksporter rapport fra OnlineFundraising

SKAT-filen generes via Export-modulet i OnlineFundraising. Læs eller genlæs, hvordan Export-modulet fungerer i denne support-artikel. Nedenstående skærmbillede viser et eksempel på en SKAT-fil for 2022. Trinene er uddybet nedenfor.

2.1. Vælg SKAT eksport

For at eksportere SKAT-filen skal du foretage en eksport på almindelig vis. Den rapport, der skal eksporteres hedder Contacts for Danish Tax.

2.2. Navngiv eksport (Valgfri)

Du kan vælge at navngive din eksport, hvilket bliver til navnet på filen. Dette kan også opnås ved at ændre filnavnet efter eksport.

2.3. Vælg indberetningsperiode

Vælg start- og slutdato for indberetningsperiode. Denne periode bør være et helt kalenderår ad gangen, eksempelvis for 2022: 2022-01-01 - 2022-12-31 (yyyy-MM-dd).

2.4. Eksporter fil

Afslutningsvis eksportes filen.

3. Formater SKAT-fil

Den resulterende fil indeholder fradragsberettigede betalinger af type A, svarende til § 8a. Denne fil kræver nogle rettelser, inden den kan indberettes til SKAT.

Bemærk: Hvis du ønsker at indberette beløb af type L, svarende til § 12 stk. 3, skal du ikke benytte OnlineFundraising's SKAT eksport.

Billedet nedenfor viser et eksempel på en SKAT-fil, som den ser ud, når den er eksporteret fra OnlineFundraising. Bemærk at CPR-numre i kolonne C er skjult i dette skærmbillede. Der er ligeledes nogle felter, der indeholder instruktioner til, hvad der skal stå. Dette gennemgås i de følgende underafsnit.

skat-fil.png

3.1. Slet første række

Den første række i Excel-arket skal slettes, det vil sige rækken der indeholder kolonnenavnene (for eksempel tax-constant). Herefter ser filen sådan ud:

skat-fil-2.png

3.2. Udfyld organisationens information

Excel-arket skal udfyldes med information, sådan som det står beskrevet i nedenstående tabel. Denne tabel refererer til rækkenumre efter trin et er gennemført.

Kolonne Celle Gammel værdi Ny værdi
B Alle FILL CVR-NUMER HERE Din organisations CVR-nummer
C C1 FILL 9 UNIQUE DIGIT NUMBER HERE Leverancenummer. Dette er valgfrit unikt nummer og bruges til historik og fejlsøgning. Må ikke bestå udelukkende er 0'er.
D D1 FILL NAME HERE Navnet på den, der er ansvarlig for at indberette filen til SKAT (højst 25 cifre).

3.3. Gem som CSV-fil

Når ændringerne er gennemført i Excel-filen, bør den være formateret korrekt. I tilfælde af, at der er formateringsfejl, vil det blive varslet, når filen bliver uploadet til SKAT. Før du uploader filen til SKAT, skal den gemmes som CSV-fil (semikolonsepareret). 

Bemærk: Det er vigtigt, at de 4-cifrede tal i kolonne A ikke bliver manipulerede, da filen ellers er ugyldig, når man uploader til SKAT. Hold især øje med celle A1, der indeholder konstanten 0001, hvor de foranstillede nuller ikke må fjernes.

4. Upload fil til SKAT

Du er nu klar til at uploade filen til SKAT.