Kommunikation

Introduktion: Kommunikation (Communication)

Senest redigeret:

Når du har behov for at kommunikere til dine givere eller medlemmer i forbindelse med en betaling eller en betalingsaftale, er det menupunktet Communication, du skal oprette dine tekster i.

Her kan du oprette og redigere de tekster, eller "kommunikationer", som OnlineFundraising sender ud på dine vegne, takkemail, kvitteringsmail, bekræftelsesmail, information ved kortudløb etc. Vi refererer til dem som henholdsvis "notifikationer" og bekræftelser", som sendes ud i forbindelse med en ændring, der skal ske eller netop har fundet sted. 

Oversigten

Under Communications finder du en oversigt over al din kommunikation og du kan oprette en ny eller søge i eksisterende. Til venstre ser du oversigten over de forskellige grupper af kommunikationer, som du måtte have og til højre et farvekodet overblik over templates. Når en ny template oprettes (som ikke arver fra en tidligere) får den en farvekode, der angiver status - grøn for aktiv og gul for under udførsel. Hvis cirklen er tom er templaten nedarvet fra en parent Communication. Når musen holdes på den tomme cirkel vises med en lille pil, hvilken Communication den arver fra.

Ved at klikke på pilen ud for en "Parent" Communication kan niveauerne med alle der nedarver fra den kolapses og skabe bedre overblik. Det kan være en hjælp, hvis man har mange Communications.

Når musen holdes over en Communication vil den og de "Parent" Communications, den nedarver fra, vises med fed skrift. Det er muligt at redigere navnet på Communication direkte fra oversigten ved at klikke på pennen, når musen holdes over linjen. Ved at klikke på en prik kommer du direkte til den specifikke communication og kan rette eller aktivere den.

see-parent-communication.png

Domæner i brug

Når du klikker på knappen "Domains in use" kan du se, hvilke domæner, I bruger i jeres communicationes og samtidig se, om de er valideret. Hvis du klikker på et domæne i listen, vil de Communications, hvor det er i brug blive highlightet.

Advarselsnotifikationer

Rød advarselsnotifikation ud for navnet indikerer at domænet i brug ikke er valideret. Læs denne artikel for en guide til validering af dit emaildomæne

Gul advarselsnotifikation ud for navn indikerer at Communication stadig bruger den gamle editor.

Den enkelte Communication

Når du klikker på en Communication kan du se en liste over de forskellige hændelser eller events, som knytter sig til de enkelte kommunikationer samt datoen for oprettelsen. Yderst til højre er det muligt at se på hvilke kanaler, du har aktiveret dine tekster. Det kan være på takkesiden på din hjemmeside, eller e-mail og sms. 

Hvis der bliver behov for at ændre parent Communication, kan det gøres fra den enkelte communication ved at klikke på den grønne knap - Change parent.

På knappen Delete Communication kan en Communication slettes. Hvis den er i brug på en Subscription, vil denne/disse i stedet få Default som parent. 

Bemærk: Default Communication sender ikke emails ud. Vi anbefaler derfor kun at bruge slet af Communications, hvis den er oprettet som fejl, den er kampagne- eller sæsonspecifik, eller lignende tilfælde, hvor OF-brugeren ved sig helt sikker i, at den pågældende Communication ikke er i brug nogen steder.

edit-communication.png

Standardskabeloner og hvordan du bruger dem

Vi anbefaler, at du opretter en standardskabelon med de mest hyppige tekster, så du en gang for alle har skrevet, hvordan dine bekræftelser og notifikationer skal se ud i form af "Signup", "Ongoing" "Changes" og "Retention".

Du opretter din standardskabelon under Default i venstre side. Det betyder, at du ikke behøver at skrive dine tekster på ny, hver gang du opretter en ny kommunikation.

Hvis du f.eks. har flere typer af medlemskab med samme opsætning, men hver sin målgruppe, kan du lave en overordnet skabelon for "Medlemskab" og derefter kan du lave forskellige typer af medlemskab, som arver fra "Medlemskab", ogg tilpasse dine tekster efter behov.

Aktivering og deaktivering af tekster

Når du aktiverer en kommunikationstekst, vil ikonet skifte farve til grøn. På den måde har du et overblik over, hvilke events og dertilhørende tekster, der er henholdsvis aktive og inaktive.

  1. Redigering af On screen besked (WYSIWYG editor)
  2. Den visuelle editor (tekst, sender email, name, subejct & preheader)
  3. SMS editor 

e5c254ac-ad62-4e6e-bb72-d95e4c8cda79.png

Copy/Paste funktionen gør det muligt at kopiere alt fra en communication til en anden.

Redigering af e-mail

Når du ønsker at redigere din e-mail, har du både mulighed for at redigere din e-mail i en visuel editor (som minder om MailChimp f.eks.), eller du kan opbygge din e-mail ud fra HTML. 

image (1).png

Områderne Signup, Ongoing, Changes og Retention

  • Signup: De primære tekster er dem, der finder sted i forbindelse med en ny Signup. Det kan være en formular uden transaktion (som f.eks. en underskriftsindsamling), en donation, en fast betaling eller et medlemskab, som er oprettet, og som du derfor ønsker at sende en bekræftelse ud om. Læs om bekræftelser i forbindelse med oprettelse.
  • Ongoing: Tekster, der knytter sig til gentagne betalinger. Det kan være, hvis du ønsker at sende en e-mail eller sms, hver gang der kommer en ny betaling. Læs mere om notifikationer om løbende opkrævninger her.
  • Changes: Når du har brug for at bekræfte, at der er sket en ændring i Onboarding. Det kan være, at der er lavet en ændring i en betalingsaftale – f.eks. hvis nogen ringer for at ændre frekvensen af en betalingaftale.  Læs mere om bekræftelser for ændringer i aftaler.
  • Retention dækker over notifikationer, der sendes ud til en fast donor, når en betalingsmetode fejler, eller når et betalingskort har et fortstående udløb. Læs mere her.

Merge tags

Som en del af din tekst, kan du indsætte forskellige koder, der personliggør din tekst. Du kan f.eks. skrive "Kære {{firstName}}, tak for din støtte" for at henvise til fornavnet på donor.

Vi har defineret nogle forskellige standarder, som blandt andet hjælper dit CRM-system til at aflæse de rigtige variabler. Du har desuden mulighed for at bruge dine egne variabler.

 

Efterse din opsætning

En gang imellem bør du efterse at du benytter communication på den rigtige måde. Her er en 7 min video der viser hvad du kan gøre: